poniedziałek, grudnia 19, 2005

Oficjalna strona Stowarzyszenia Wolnego S³owa

Józef Lebebaum, Henryk Rubinstein, Jan Axel Stoltz, Rysiek Szulkin, Magda Korotyńska, Natan Tenebaum, Maciej Zaremba i Józek Dajczgewand to niektóre z osób nagrodzonych medalem 25-lecia Solidarności . Dnia 2 listopada w Ambasadzie RP w Sztokholmie odbyła się uroczystość wręczenia medali 25-lecia Solidarności. Medale zostały przyznane przez Komitet Honorowy Obchodów 25-lecia Solidarności pod przewodnictwem Lecha Wałęsy za pomoc Solidarności i opozycji demokratycznej w Polsce w okresie przemian. Wśród ok. 90 osób było dość sporo osób z wycieczki lub z nami bardzo zaprzyjaźnionych.

Gratulujemy wielce zasłużonego medalu!!!

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Cóż się więc stało? Oto piórami wybitnych orędowników utrwalania pamięci o polskim żydostwie mimowolnie ukazano problem niezmiernie doniosły, zwłaszcza jeśli chodzi o pedagogikę społeczną. Dopuszczono się przeoczenia dorobku żydowskiej tradycji demokratycznej, światłej, nowoczesnej, budowanej na wzorze ,,Polski jagiellońskiej" i potrafiącej upominać się o dumne i suwerenne uczestniczenie w polskim życiu na zasadzie pełnoprawnego obywatelstwa i pełnoprawnej pamięci swoich żydowskich korzeni i swojego żydowskiego losu. Zapominając zaś o ludzkim obliczu historii Żydów w Polsce – jak głosi tytuł książki: „Przed, w czasie i po Zagładzie" – mówiąc ściśle: zapominając o symbolicznych postaciach tej historii, z pamięci potomnych wykreśla się oto Żydów heroicznych, świeckich, związanych na śmierć i życie z narodem polskim.

„Co to za pomysł, chyba wyłącznie lokalny, uważać się za »Żyda polskiego pochodzenia«" – pytał swoich polskich przyjaciół Josif Brodski. Marek Edelman to chyba inny „pomysł". Jego postawa uczy, że można być słynnym Żydem i wielkim Polakiem.

Nawet jeśli moje wnioski wydadzą się komuś przesadne i nieuprawnione, proszę wziąć pod uwagę, że nasunęły się one nie tylko mnie. Dlatego apeluję do całego gremium wydawców, redaktorów i autorów książki, a także nauczycieli i ośrodków upowszechniających ten podręcznik, o głębsze przemyślenie sprawy i rozpoczęcie dyskusji, niewątpliwie potrzebnej, nad ,,modelami" tradycji Żydów polskich, godnej upamiętnienia w szkołach. Nie jest moim celem piętnowanie kogokolwiek imiennie. Nie wątpię, że przez autorów i wydawców przemawiają dobre intencje. Mam jednak poczucie, że tu, w Polsce, wszyscy jesteśmy dopiero na początku długiej i trudnej drogi odpominania własnej historii.

Podręcznik do poprawki

A że dowiaduję się, iż książka ma być w pokaźnym nakładzie dodrukowywana w Polsce i przekładana na obce języki (w tym japoński!), wydaje mi się sprawą publicznej wagi ścisłe skonkretyzowanie, jakie i w jakim czasie podjęte zostaną działania, aby naprawić błędy w omawianej publikacji.

Osobiście sądzę, że należałoby:

* doprowadzić do czasowego wstrzymania rozpowszechniania książki w obecnej postaci;
* opracować Wyjaśnienia wydawcy (dotyczące pominięcia roli Marka Edelmana, podające przyczyny tego pominięcia oraz zawierające zapowiedź dodrukowania książki w postaci poprawionej);
* przygotować Suplement (tekst i fotografie dotyczące postaci i roli Marka Edelmana w powstaniu w getcie i po II wojnie);
* załączyć wyjaśnienia wydawcy i suplement do nierozprowadzonych egzemplarzy wydania I (insert) i dopiero wtedy rozprowadzić je do końca;
* rozprowadzić wyjaśnienia wydawcy i suplement tą samą drogą i śladem rozprowadzonych już egzemplarzy wydania I;
* opublikować ten materiał jako integralną część książki w egzemplarzach dodrukowywanych, wraz z informacją na stronie tytułowej, że jest to wydanie poprawione;
* do edycji w obcych językach załączać ten materiał obowiązkowo.

Jest to oczywiście tylko propozycja. Niemniej wydaje mi się, że zawiera ona minimum tego, czego należy oczekiwać od autorów, redaktorów i wydawców książki, dla uratowania ich wysiłku, którego celem było przygotowanie zalecanego szkołom podręcznika utrwalającego pamięć o polskich Żydach i ich losie w XX wieku.

1 Wydawcą książki jest AMERYKAŃSKO-POLSKO-IZRAELSKA FUNDACJA SHALOM (Warszawa 2004). Ukazała się pod redakcją naukową prof. dr. hab. FELIKSA TYCHA. Zawiera teksty autorstwa: BARBARY ENGELKING, FELIKSA TYCHA, ANDRZEJA ŻBIKOWSKIEGO, JOLANTY ŻYNDUL. Konsultacja historyczna, naukowa i merytoryczna: KRYSTYNA STARCZEWSKA, PIOTR LASKOWSKI, ROBERT SZUCHTA, HANNA WĘGRZYNEK, MICHAŁ CZAJKA, ŁUKASZ SPANO-NIESIOŁOWSKI. Wydano ją przy pomocy finansowej: Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, The Task Force for International Co-operation on Holocaust Education, Remembrance and Research oraz Fundacji Shalom.

http://tygodnik.onet.pl/1548,1308676,3,dzial.html

Archiwum bloga

Filmy

Loading...
Wystąpił błąd w tym gadżecie.

Współtwórcy